puls left

Cjenik

puls right
  • Tablica sadržaja
  • PREGLED VOZAČA
  • PREGLED RADNIKA
  • OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI
  • PREGLED ČUVARA I ZAŠTITARA
  • PREGLED ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA
  • PREGLED ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE I NA FAKULTETE
  • PREGLED ZA RAD NA RAČUNALU
  • PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
  • OSTALE USLUGE

Cjenik zdravstvenih usluge i liječničkih pregleda

USLUGA CIJENA U HRK / EUR

1. PREGLED VOZAČA

Opis postupak / usluge

                                                                                                                                                                                               

Pregled vozača amatera

50,00 EUR (376,73 kn)

Pregled vozača profesionalca*

60,00 EUR (452,07 kn)

Izvanredni pregled vozača amatera*

50,00 EUR (376,73 kn)

Izvanredni pregled vozača profesionalca

60,00 EUR (452,07 kn)

* + Dodatne pretrage ovisno razlogu upućivanja na pregled

2. PREGLED RADNIKA

Opis postupak / usluge

                                                                                               

Prethodni obični zdravstveni pregled koji uključuje antropometrijska mjerenja, vidne funkcije, EKG, spirometriju – opća radna sposobnost

40,00 EUR (301,38 kn)

Prethodni i/ili periodični zdravstveni pregled – poslovi s posebnim uvjetima rada koji uključuje antropometrijska mjerenja, vidne funkcije, EKG, spirometriju, audiogram

55,00 EUR (414,40 kn)

3. OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Opis postupak / usluge

                                                                                               

Osposobljavanje vozača za pružanje prve pomoći (po polazniku)

60,00 EUR (452,07 kn)

Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći (po polazniku)

33,00 EUR (248,64 kn)

4. PREGLED ČUVARA I ZAŠTITARA

Opis postupak / usluge

                                                                                               

Pregled čuvara

60,00 EUR (452,07 kn)

Pregled za zaštitara

95,00 EUR (715,78 kn)

5. PREGLED ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

Opis postupak / usluge

                                               

Pregled za držanje i nošenje oružja

50,00 EUR (376,73 kn)

6. PREGLED ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE I NA FAKULTETE

Opis postupak / usluge

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Pregled učenika za upis u srednju školu

30,00 EUR (226,04 kn)

Cijena pregleda iznosi 30,00 EUR, osim za:

Srednja škola, smjer vozač profesionalac

Srednja škola, smjer vozač profesionalac

60,00 EUR (452,07 kn)

Pregled za upis u srednju školu za vozača motornog vozila

60,00 EUR (452,07 kn)

Pregled za upis na fakultet*

30,00 EUR (226,04 kn)

Cijena pregleda iznosi 30,00 EUR, osim za:

Kineziološki fakultet

Odjel za kemiju

Radiološki

* + Dodatne pretrage ovisne o zahtjevima odabranog studija

Kineziološki fakultet

60,00 EUR (452,07 kn)

Radiološki tehnologija

70,00 EUR (527,42 kn)

Odjel za kemiju

50,00 EUR (376,73 kn)

7. PREGLED ZA RAD NA RAČUNALU

Opis postupak / usluge

                                               

Pregled za rad na računalu

20,00 EUR (150,69 kn)

8. PSIHOLOŠKO TESTIRANJE

Opis postupak / usluge

                                                                                               

Obrada psihologa unutar pregleda na medicini rada

15,00 EUR (113,02 kn)

Obrada psihologa (nalaz i mišljenje)

30,00 EUR (226,04 kn)

9. OSTALE USLUGE

Opis postupak / usluge

                                                                                               

Pregled za sudskog vještaka

55,00 EUR (414,40 kn)

Pregled za rad u zoni ionizirajućeg zračenja

60,00 EUR (452,07 kn)