puls left

Cjenik

puls right
  • Tablica sadržaja
  • PREGLED VOZAČA
  • PREGLED RADNIKA
  • OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI
  • PREGLED ČUVARA I ZAŠTITARA
  • PREGLED ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA
  • PREGLED ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE I NA FAKULTETE
  • PREGLED ZA RAD NA RAČUNALU
  • PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
  • OSTALE USLUGE

Cjenik zdravstvenih usluge i liječničkih pregleda

USLUGA CIJENA U HRK

1. PREGLED VOZAČA

Opis postupak / usluge

Pregled vozača amatera

350,00 kn

Pregled vozača profesionalca*

450,00 kn

Izvanredni pregled vozača amatera*

350,00 kn

Izvanredni pregled vozača profesionalca

450,00 kn

* + Dodatne pretrage ovisno razlogu upućivanja na pregled

2. PREGLED RADNIKA

Opis postupak / usluge

Prethodni obični zdravstveni pregled koji uključuje antropometrijska mjerenja, vidne funkcije, EKG, spirometriju – opća radna sposobnost

270,00 kn

Prethodni i/ili periodični zdravstveni pregled – poslovi s posebnim uvjetima rada koji uključuje antropometrijska mjerenja, vidne funkcije, EKG, spirometriju, audiogram

320,00 kn

3. OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Opis postupak / usluge

Osposobljavanje vozača za pružanje prve pomoći (po polazniku)

450,00 kn

Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći (po polazniku)

250,00 kn

4. PREGLED ČUVARA I ZAŠTITARA

Opis postupak / usluge

Pregled čuvara

450,00 kn

Pregled za zaštitara

700,00 kn

5. PREGLED ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

Opis postupak / usluge

Pregled za držanje i nošenje oružja

350,00 kn

6. PREGLED ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE I NA FAKULTETE

Opis postupak / usluge

Pregled učenika za upis u srednju školu

200,00 kn

Pregled za upis u srednju školu za vozača motornog vozila

450,00 kn

Pregled za upis na fakultet*

270,00 kn

* + Dodatne pretrage ovisne o zahtjevima odabranog studija

7. PREGLED ZA RAD NA RAČUNALU

Opis postupak / usluge

Pregled za rad na računalu

150,00 kn

8. PSIHOLOŠKO TESTIRANJE

Opis postupak / usluge

Obrada psihologa unutar pregleda na medicini rada

110,00 kn

Obrada psihologa (nalaz i mišljenje)

200,00 kn

9. OSTALE USLUGE

Opis postupak / usluge

Pregled za sudskog vještaka

270,00 kn

Pregled za rad u zoni ionizirajućeg zračenja

320,00 kn