Pregled čuvara i zaštitara


Warning: Undefined array key 6 in /home/medicinaradaturj/public_html/wp-content/themes/olympos/parts/bellow-hero-section.php on line 8

Pregledom čuvara i zaštitara utvrđuje se zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova koje te djelatnosti uključuju u sklopu Zakona o privatnoj zaštiti. Posao čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti je specifičan iz razloga što, osim na svoju sigurnost i zdravlje, moraju brinuti i o sigurnosti drugih ljudi i imovine.

Poslovi zaštitara i čuvara pripadaju poslovima s posebnim uvjetima rada, zbog čega moraju biti zadovoljeni određeni kriteriji kako bi se osoba smatrala sposobnom obavljati posao zaštitara ili čuvara bez dodatnog zdravstvenog rizika po vlastito zdravlje, a samim time i po sigurnost osoba i imovine koje štite.

Obavljamo preglede za stjecanje i produženje licence.

PREGLED

Na pregled treba doći natašte, a ukoliko morate ujutro uzeti lijekove, uzmite ih s vodom.

Obavezno je prethodno naručivanje pozivom
ili e-mailom.

Pregled se vrši u Ustanovi u Ul. Ivana Gundulića 5 (Medicina rada i sporta TURJAK – OSIJEK)

 

Na pregled treba donijeti:

 • osobnu iskaznicu
 • zdravstvenu iskaznicu
 • RA-1 obrazac (uputnicu) kojeg izdaje i popunjava poslodavac – obavezno samo ako ste na pregled poslani od strane poslodavca
 • potvrdu liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju (kratki izvadak iz zdravstvenog kartona) ili poslati potvrdu na e – mail PRIJE DOLASKA na pregled
 • medicinsku dokumentaciju/nalaze (nadležnih specijalista medicine) ako bolujete od nekih bolesti/stanja
 • naočale ili leće, ukoliko ih nosite

Preuzimanje RA-1 uputnica   Preuzimanje dokumenta za izbor/promjena doktora specijalista medicina rada i RA-1 uputnica

Što obuhvaća pregled za čuvara i zaštitara?

Postoje tri vrste pregleda medicine rada koji se obavljaju za zanimanje čuvara i zaštitara – prethodni, periodični pregled i izvanredni zdravstveni pregled.

Pregled za zaštitara

Prethodni pregled je inicijalni zdravstveni pregled za stjecanje licence za posao čuvara ili zaštitara. Pregled obuhvaća:

 • pregled vida
 • pregled sluha
 • psihološko testiranje
 • testiranje plućnih funkcija (spirometrija)
 • elektrokardiogram (EKG)
 • laboratorijsku analizu krvi i urina
 • pregled psihijatra
 • pregled oftalmologa
 • pregled neurologa
 • pregled otorinolaringologa
 • pregled specijaliste medicine rada i sporta
Upute za poslodavce

Pregled čuvara

Prethodni pregled je inicijalni zdravstveni pregled za stjecanje licence za posao čuvara ili zaštitara. Pregled obuhvaća:

 • pregled vida
 • pregled sluha
 • psihološko testiranje
 • testiranje plućnih funkcija (spirometrija)
 • elektrokardiogram (EKG)
 • laboratorijsku analizu krvi i urina
Upute za poslodavce

Periodični pregled

Periodični pregledi se obavlja u zakonski definiranim rokovima. Ovaj pregled identičan je prethodnom pregledu kojeg čuvar ili zaštitar treba obaviti kako bi se i dalje mogao baviti tim zanimanjem.

Upute za poslodavce

Zašto je potreban ovaj pregled?

Posao zaštitara i čuvara vrlo je odgovoran posao te je ovaj pregled potreban kako bi se utvrdilo može li ga kandidat obavljati. Liječničkim pregledom za zaštitare i čuvare utvrđujemo je li zadovoljen kriterij psihofizičke sposobnosti, odnosno provjeravamo postoji li ikakva prepreka fizičke ili psihološke prirode zbog koje osoba ne bi bila kvalificirana za obavljanje djelatnosti čuvara ili zaštitara.

Ako se pitate gdje u Osijeku obaviti liječnički pregled za
čuvara i zaštitara, na pravom ste mjestu!

Kontakt

FAQ

 • Koliko često je potrebno obavljati liječnički pregled za čuvara i zaštitara?

  Prethodni zdravstveni pregled za čuvara ili zaštitara u privatnoj zaštiti obavlja se prije stjecanja licence i jedan je od uvjeta za to. Nakon toga, čuvari i zaštitari su obvezni obaviti periodični pregled u zakonski definiranim razdobljima. Ponovni periodični zdravstveni pregled za čuvara obavlja se svakih pet godina, a za zaštitara se obavlja isti pregled svake tri godine, ali moguć je i kraći rok, ovisno o zdravstvenom stanju kandidata. Rok za sljedeći periodični pregled počinje teći od datuma navedenog na posljednjem uvjerenju o sposobnosti izdanom od strane ustanove koja je izvršila zadnji pregled.

 • Zašto je potrebno obaviti poseban pregled za djelatnosti čuvara ili zaštitara?

  Liječnički pregled za zaštitare i čuvare obavlja se radi utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih djelatnosti. Za medicinu rada ovo je jedan od uobičajenih pregleda. Utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara procjenjuje se jesu li oni zdravstveno spremni na napore i izazove te djelatnosti, odnosno postoje li kontraindikacije koje mogu predstavljati prepreku u tome.

 • Koja je cijena pregleda za čuvara i zaštitara?

  Opis postupak / usluge

  Pregled za čuvara

  60,00 EUR l 452,07 kn

  Pregled za zaštitara

  95,00 EUR l 715,78 kn